logo Progress 

bg     de    ru    en

ПРОГРЕС АД с нов самофинансиран проект

b_200_150_16777215_00_images_news.png

ПРОГРЕС АД започна работа по проект “Подобряване на работната среда, условията на работа и организацията на производствения процес”

 

 

 

Като първи етап на проекта беше направено проучване на нагласите и отношението на работещите в компанията по основни въпроси на удовлетвореността от работата, мнението им по организацията на производствения процес и по въпроси на социалната политика.

 

Проучването беше извършено в изключително кратки срокове от екипа на компанията в отдел “Човешки ресурси” и със съдействието и на професионалисти в този вид проучвания.

 

В атмосфера на отговорност и висока активност в отразяването на своите гледни точки, заетите работници и служители споделиха писмено в специално разработена форма мненията си, групирани при анализите в 278 типа отговори и 25 категории. Те обхващат всички важни аспекти на работната среда, организацията на работа, социалните придобивки, отношенията в екипите. Данните съдържат и множество конкретни предложения, по всяко от които ръководството на компанията се ангажира със системна работа.

 

* * *


  

 

 

Обява

ОБЯВА

От "ПРОГРЕС"АД гр.Стара Загора

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

1. Замяна на съществуваща индукционна пещ AEG (с два индуктора х 2,8 т) - общо 5,6 т за топене на чугун, с една пещ с два индуктора, всеки по 2,5 т – общо 5 т.

2. Въвеждане в експлоатация на пещ 10 т., спряна от експлотация през 2014г.

3. Изграждане и внедряване на Автоматична формовъчна линия 2 – HSP 2D.

4. Изграждане на Аспирационна система към нова Автоматична формовъчна линия.

5. Изграждане и внедряване на Цех за механична обработка на произвежданите отливки.

 

Инвестиционното предложение Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда може да намерите на адрес www.progress-sz.com.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община гр.Стара Загора или в РИОСВ - гр. Стара Загора 6000 ул. "Стара планина“ №2

Приложение № 2 към чл. 6

ПРОГРЕС АД Е ЛЕЯРНА НА 2017

Наградата се присъжда от СЪЮЗЪТ НА ЛЕЯРИТЕ КЪМ БРАНШОВАТА КАМАРА ПО МАШИНОСТРОЕНЕ за внедряване на нови технологии и оборудване. Грамотата бе официално връчена лично от председателя на БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА - МАШИНОСТРОЕНЕ Илия Келешев, който отбеляза, че ПРОГРЕС АД е дългогодишен безспорен лидер в бранша, но успехите през 2017 година заслужават да бъдат официално зачетени.

b_200_150_16777215_00_images_certifikati_Gramota.jpg

ПЪРВО МЯСТО В МОДЕЛ МАНИЯ 2018

Ditra

Нашият колега Александър Йорданов спечели първо място в националното състезание за умения и бързина в използването на SOLIDWORKS. То се състоя по време на  XIX - та среща на приятелите на ДиТра в Банско 2018.

 

"ПРОГРЕС" АД пусна в действие нова формовъчна линия

DSC 0062 1 11В началото на месец Май 2017г. в ПРОГРЕС АД заработи нова производствена мощност на HEINRICH WAGNER SINTO с размери на касите 800х650. Тя ще увеличи производствения капацитет с над 5000т. отливки годишно. Тази инвестиция е част от програмата за удовлетворяване търсенето на все по-големи количества сложни и висококачествени отливки.

 

 

PROGRESS е международна търговска марка на ПРОГРЕС АД

С решение от 19.03.2018 на Патентно ведомство ПРОГРЕС АД регистрира търговската си марка изписана на латиница. Досега фирмата разполагаше с регистрирана търговска марка изписана на български език. Не беше никак лесно да се регистрира толкова популярна дума за търговска марка, но благодарение на екипът на ПРОГРЕС АД, г-жа Бечева и юристите на Холдинг Загора наименованието PROGRESS е наше.