logo Progress 

bg     de    ru    en

"Прогрес" получи комплексно разрешително от МОСВ

На 27 юни 2007 год. зам. министъра на  МОСВ  връчи  Комплексното разрешително на “Прогрес“ АД, съгласно Директива 96/61/ЕС.  Комплексното разрешително е система за регулиране, която прилага комплексен подход за контрол на въздействието на промишлени дейности върху околната среда.

Прочети още...

Ден на Разлог

По случай 21-ви октомври - ден на град Разлог, Прогрес АД достави декоративни осветителни стълбове допринасящи за подобряване на инфраструктурата на централната част на града

“Прогрес” АД изпълнява условията в издаденото им комплексно разрешително, установи проверка на РИОСВ

“Прогрес” АД, Стара Загора изпълнява условията в издаденото им комплексно разрешително, това установи проверка на РИОСВ – Стара Загора през миналия месец.
При проверката бе констатирано, че дружеството е въвело система за управление на околната среда. Изготвени са и се прилагат всички необходими инструкции.

Прочети още...