logo Progress 

bg     de    ru    en

Почистване на отливки

  • Проходни почистващи машини – 2 бр.
  • Дробометни барабани – 4 бр.
  • Машина за вътрешно почистване на профилни канали и отвори на отливки – 3 бр.
  • Стационарни шмиргели – 8 бр.
  • Работни позиции за шлайфане на отливки – 6 бр.