logo Progress 

bg     de    ru    en

Леярна на 2014 година

leyarna2014

Съюзът на леярите към браншова камара по машиностроене присъди първо място "Леярна на 2014 г." на Прогрeс АД, Стара Загора за:

- внедряване на последно поколение индукционни пещи с възможности за управление на процесите по шихтоване, синтероване, контрол на разхода на електроенергия;

- ускоряване в производството на пълна гама хидравлично-плътни отливки за фирма "Данфос"