logo Progress 

bg     de    ru    en

Машиностроенето: Възходящият тренд продължава

Sl18a11.JPGИнж. Славин Янакиев, изпълнителен директор на леярска фирма "Прогрес" – Стара Загора:
Новите изделия ни дават стратегическо предимство

В своята 105-годишна история "Прогрес" АД последователно оправдава името си - в ДНК-то на компанията е заложен стремежът към непрекъснато подобрение. Екипната работа при ясни цели за развитие дава своите резултати. Дружеството е с много подготвен персонал, най-модерно оборудване и качество на произвежданите отливки, сравнено с най-добрите световни практики.

"Прогрес" изнася директно над 70% от своята продукция. Нашите основни клиенти са световноизвестни имена като Bocsh, Danfos, Interpum Hydraulics, Casappa и др. Основен доставчик на отливки сме за 80% от българското машиностроене: "М+С хидравлик", "Капрони", "Балканско ехо", "ЗММ Сливен", "Модул Бяла", "Хранинвест ХМК" и др. Компаниите, за които работим, са в състояние с поръчки многократно да надвишат производствения ни капацитет, въпреки това продължаваме да разработваме нови пазари. Освен традиционната ни маркетингова политика към страните от Западна Европа през 2017 г. успяхме да привлечем две големи компании от Беларус.

За първите шест месеца на 2018 г. обемът ни се е увеличил с 10% в сравнение със същия период на миналата година и очакванията ни са за стабилен ръст. Инвестираме много във възможностите си за бързо усвояване на нови изделия и това ни дава стратегическо предимство. Основните ни производствени мощности са на най-високо технологично ниво и сега интензивно работим върху дигитализиране на производственият процес.

Плановете ни за следващите няколко години включват увеличаване броя на отливките, на които се извършва механообработка, преди да достигнат до клиента. Предстои цялостно реконструиране на филтърните съоръжения, за да отговорят на новите изисквания, които влизат в сила в края на 2021 г. Усилено работим в посока енергийна ефективност и алтернативни източници, в отговор на постоянното увеличение цената на електроенергията. С голям приоритет ще са условията на труд и привлекателността на работните места, зони за отдих, битови помещения и др.