logo Progress 

bg     de    ru    en

Изделия за парково и улично оборудване и осветление

През 2008 г. "Прогрес" АД се утвърди като основен производител на изделия за парково и улично оборудване и осветление.

Продуктите на фирмата, като улични и паркови осветители, пейки, антипаркинг колчета, кошове за отпадъци и др. могат да се видят във София, Варна, Стара Загора, Пловдив, курорта Златни пясъци, Созопол, Несебър, Св. Влас, Поморие и др. Фирмата работи много успешно като доставчик по обществени търгове.

"Прогрес" АД добави нови продукти към асортимента

"Прогрес" АД добави нови продукти към асортимента на антипаркинг колчета, които произвежда. Разполагаме с изключително широка гама от декоративни колчета, като имаме възможност да разработим и индивидуални проекти с надпис и герб на съответната община.

Прочети още...

Нова гама осветителни тела

“Прогрес” АД предлага на своите клиенти нова гама осветителни тела, отговарящи на европейските норми и с висока степен на защита IP66

"Прогрес" получи комплексно разрешително от МОСВ

На 27 юни 2007 год. зам. министъра на  МОСВ  връчи  Комплексното разрешително на “Прогрес“ АД, съгласно Директива 96/61/ЕС.  Комплексното разрешително е система за регулиране, която прилага комплексен подход за контрол на въздействието на промишлени дейности върху околната среда.

Прочети още...

“Прогрес” АД изпълнява условията в издаденото им комплексно разрешително, установи проверка на РИОСВ

“Прогрес” АД, Стара Загора изпълнява условията в издаденото им комплексно разрешително, това установи проверка на РИОСВ – Стара Загора през миналия месец.
При проверката бе констатирано, че дружеството е въвело система за управление на околната среда. Изготвени са и се прилагат всички необходими инструкции.

Прочети още...

Ден на Разлог

По случай 21-ви октомври - ден на град Разлог, Прогрес АД достави декоративни осветителни стълбове допринасящи за подобряване на инфраструктурата на централната част на града

Подкатегории