BG
 

Прогрес АД е фирма в състава на Холдинг Загора с над 110 годишна традиция в производството на висококачествени технически отливки от сив и сферографитен чугун. Извършваме механообработка на произвежданите от нас отливки.

Фирмата разполага с най-съвременно оборудване за производство:

 • Tопилни мощности на ABP, INDUCTOTERM и BBC
 • Формовъчни линии:
  - Автоматична формовъчна линия HSP - 2D производство на HEINRICH WAGNER SINTO
  - Автоматична формовъчна линия FBO - 3S производство на HEINRICH WAGNER SINTO
  - Полуавтоматична формовъчна линия оборудвана с машини FOROMAT
  - Машинен формовъчен участък с машини DOZAMET
 • Дробометни линии, дробометни барабани и машини за вътрешно почистване на отливки със сложна конфигурация.
 • Участък за производство на сърца с машини ROPERVERK и LAEMPE.

Разполагаме с перфектно екипирана лаборатория, която е акредитирана и извършва пълен контрол на: входящи суровини, характеристики на стопения материал и формовъчната смес, физични, химични и механични характеристики на готовите изделия.

Капацитета на производство е 15 000 тона отливки на година.

Фирмата е сертифицирана по следните стандарти

Контакти