BG
 

Топилен участък

Топенето на метал се осъществява с 8 индукционни пещи с общ капацитет над 50т. Вместимостта им е от 2,5 до 10т. Капацитета и техническите характеристики на топилните мощности са така подбрани, за да се топят и приготвят, възможно най-гъвкаво и енергоефективно, широката гама от видове чугуни, които се произвеждат.

Контакти