BG
 

Проект BG 051 PO001-2.3.02-0216

Агенция по заетостта

 • 07.05.2013г. Изпълнение на проект
 • 28.03.2013г. Резултати от тръжни процедури
 • 05.02.2013г. Въпроси и отговори
 • 01.2013г. Документи за избор на изпълнител
 • 11.2012г. Презентация проект
 • 01.10.2012г. Стартиране на проект

Проект BG161PO003-2.301-044

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

 • 14.01.2013г. Обява за търг
 • 13.08.2012г. Сключен договор

Проект ESP-2102-09-12007

 • Ноември
 • Декември
 • Януари
 • Февруари
 • Март
 • Април
Контакти