BG
 

Работникът в отдел "Почистване на отливки"

За да се получи готова отливка разтопеният горещ метал се е срещнал с формата и леко е пообгорял. Отделно съществуват технологични части, които трябва механично да се отстранят. Накрая клиентът получава идеално почистена и добре опакована отливка.

Работникът в отдел "Почистване на отливки" изсича и шмиргелова дебелостенни чугунени отливки със средна сложност на стационарен, електрически или пневматичен шмиргел; изсича със секач чеплъци, леярски гвоздеи и др.; ръчно почиства повърхностите и кухините на отливките от формовъчна и сърцева смес; грубо изпилява детайли след механично обработване в рамките на свободни размери; изсича заготовките след оксиженно рязане, както и грапавини на отливки преди механично обработване; почиства детайли след заваряване; шмиргелова детайли след механично обработване на стационарен шмиргел; при необходимост запълва видимите шупли по отливките със съответните материали, съгласно техническите предписания; грундира, асфалтира и боядисва.

В работата си използва специални работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства. Извършва и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи.

Контакти