BG
 

Оператор леене на метали

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  • Зарежда пресата с моделна екипировка и при необходимост залага леярски сърца във формата.
  • Въвежда чрез компютър параметрите на модела.
  • Стартира и следи параметрите на технологичния процес на формене чрез компютър.
  • Обслужва технически работата и поддръжката на формовъчната линия.
  • Използва определените му специални работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства.
  • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

ПРОГРЕС АД е едно от най-старите машиностроителни предприятия в страната. Съчетанието на традиции с най-съвременно техническо оборудване дава чудесна възможност за професионална реализация.

Контакти