BG
 

Сърцар формовчик

ПРОГРЕС АД е най-голямото леярско предприятие в България. Тук се произвеждат отливки от сив и сферографитен чугун. Отливките имат форми, наречени "сърца" - те формират кухините и вътрешната им конфигурация. Италианците им казват "anima", или "душа". "Сърцар-Формовчик" са хората в ПРОГРЕС АД, които правят сърцата и душите на отливките.

СЪРЦАР - ФОРМОВЧИКЪТ

  • Изработва ръчно леярски форми за сложни и много сложни отливки по модели, шаблони и комбинация от тях на машини тип Foromat 20 и Foromat 30. Залага леярски сърца, монтира шаблони, части на модели по чертежи; разчита технологични карти за изработване на отливки по чертежи; укрепва формите с различни видове арматура и подпори.
  • Изработва машинно леярски форми за тънкостенни, едрогабаритни, сложни и много сложни отливки, изискващи висока точност и плътност при наличието на много на брой, различни по големина леярски сърца с висока сложност. Укрепва формите с различни видове арматура и подпори.
  • Обслужва технически работата и поддръжката на формовъчната линия и конвейера.
  • Използва определените му специални работни облекла, работни обувки и лични предпазни средства.Извършва и други конкретно възложени и свързани с длъжността задачи

Контакти