logo Progress 

bg     de    ru    en

Качествен контрол

Фирмата разполага с отлично оборудване и акредитирана лаборатория, извършваща пълен контрол на: входящи суровини, характеристики на стопения метал и фирмовъчна смес, физични, химични и механични характеристики на готовите изделия. Следенето на стриктното спазване на технологичния процес на всички нива на производство осигуряват високо качество на произвежданите изделия.