logo Progress 

bg     de    ru    en

Механична обработка

От 2013 г. Прогрес АД инвестира в машини за механична обработка на произвежданите отливки.

Обособеният участък непрекъснато се допълва с нови машини и уреди за контрол.