logo Progress 

bg     de    ru    en

Проект BG 051 PO001-2.3.02-0216

Агенция по заетостта

07.05.2013г. Изпълнение на проект
28.03.2013г. Резултати от тръжни процедури
05.02.2013г. Въпроси и отговори
01.2013г. Документи за избор на изпълнител
11.2012г. Презентация проект
01.10.2012г. Стартиране на проект