logo Progress 

bg     de    ru    en

Производство на сърца

  • Производство на леярските сърца се извършва с машини ROPERWERK за горещ процес и LAEMPE LL20 за студен процес.
  • Разполагаме с пълното оборудване за почистване, боядисване, сушене и контрол на леярските сърца.