logo Progress 

bg     de    ru    en

Развойно бюро

Дългогодишната традиция и опит на нашите специалисти дават възможност да се усъвършенства и модернизира технологията на производствения процес.

Използването на най-съвременни CAD-CAM системи за проектиране и отлично екипираното инструментално производство допринасят за бързо усвояване на нови продукти и максимално удовлетворяване на изискванията на клиентите.